Menu

Hızlı Erişim

  1. Başkan'a Yaz
  2. Online Vergi Ödeme
  3. Nikah İşlemleri
  4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
  5. Coğrafi Bilgi Sistemi
  6. Afet Toplanma Alanları

Askı İlanı 25.08.2020

I-Plan Genel Hükümlerine Yönelik Plan Notu Eklenmesine İlişkin UİP-2657,503 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Plan Notu Değişikliği Teklifi (I-42.Madde) 24.07.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olup 25.08.2020 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İtirazlar Plan ve Proje müdürlüğüne yapılabilecektir.

Onaylanan plan değişikliğine ait paftayı incelemek için tıklayınız.