Menu

Hızlı Erişim

  1. Başkan'a Yaz
  2. Online Vergi Ödeme
  3. Nikah İşlemleri
  4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
  5. Coğrafi Bilgi Sistemi
  6. Afet Toplanma Alanları

Askı İlanı 26.02.2020

Atikali Mahallesi, 2130 Ada, 95 ve 102 parsel sayılı taşınmazlarda yer alan Sosyal Kültürel Tesis Alanında olan yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü

Fatih İlçesi, Atikali Mahallesi, 2130 Ada, 95 ve 102 parsel sayılı taşınmazlarda yer alan Sosyal Kültürel Tesis Alanında olan yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin F21c-24c-2b ve F21c-24b-3c numaralı Paftalar üzerinde hazırlanan UİP-2657,479 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 07.12.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olup plan değişikliği paftaları 26.02.2020 tarihinde bir ay süre ile Fatih Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya çıkarılmıştır.

F21c-24c-2b numaralı Paftalar üzerinde hazırlanan plan değişikliğini detaylı görmek için lütfen tıklayınız...

F21c-24b-3c numaralı Paftalar üzerinde hazırlanan plan değişikliğini detaylı görmek için lütfen tıklayınız...