Menu

Hızlı Erişim

  1. Başkan'a Yaz
  2. Online Vergi Ödeme
  3. Nikah İşlemleri
  4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
  5. Coğrafi Bilgi Sistemi
  6. Afet Toplanma Alanları

Askı İlanı 14.02.2020

Ayvansaray Mahallesi, 2661 Ada 9, 15 (Yoldan İhdas) parseller ile kısmen 11 parsele ilişkin koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü 

Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2661 Ada 9, 15 (Yoldan İhdas) Parseller ile Kısmen 11 Parsele İlişkin F21c-24b-3b numaralı Pafta üzerinde UİP-2657,484 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 07.12.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

 

Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2661 Ada 9, 15 (Yoldan İhdas) Parseller ile Kısmen 11 Parsele İlişkin F21c-24b-3b numaralı pafta bir ay süre ile 14.02.2020 tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya asılmıştır. İtirazlar Fatih Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğüne yapılabilecektir.

Plan değişikliğini detaylı görmek için lütfen tıklayınız...