TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

2015 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
05-07-09 OCAK 2015 / SAAT: 09:00
2015 OCAK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.
KARAR NO KARAR ÖZETİ
2015/1

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununu 20. maddesi gereğince her ayın ilk haftası toplantılarına başlamaktadır. 2015 yılı Ağustos ayında Belediye Meclisinin tatil edilmesi ve diğer aylarda Çalışma takviminin belirlenmesi hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2015/2

Denetim Komisyonuna üye seçimi hakkında.

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Meclis Üyeleri Orhan NARİN, Gökhan CEYHAN, Serkan KEBAPÇI ve Hikmet ÖZ Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.
2015/3

Denetim Komisyonunda uzman kişi çalıştırılması ve ödenecek ücret hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2015/4

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. Maddesi uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2015/5

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, Belediyemizde 2015 yılı içinde belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2015/6

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 193 pafta,  740 ada, 5  parselde  itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2015/7

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,  149 pafta,  798 ada, 17 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2015/8

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,  1412 ada, 15, 18 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2015/9

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2205 ada, 21 ve 22 parsellerde  itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2015/10

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2258 ada, 1 ve 3 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2015/11

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2415 ada, 40  parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2015/12

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,  2426 ada, 3 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2015/13

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2567 ada, 1 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2015/14

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2650 ada, 14, 15, 16, 17 ve 18 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2015/15

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2654 ada, 4 ve 5 parsellerde  itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2015/16

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2657 ada, 26 ve 27 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2015/17

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2891 ada, 44 ve 83 parsellerde  itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2015/18

Fatih İlçesi, Seyyid Ömer Mahallesi,  363 pafta,   1440 ada, 32 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2015/19

Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 2390 ada, 8 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.
2015/20

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 55 ada, 10 parselde  itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.
2015/21

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2262 ada, 6, 11, 13 ve 68 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/22

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,  2301 ada, 4, 20 ve 24  parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/23

Sağlık İşleri  Müdürlüğünün, 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak  üzere hazırlanan ve önerilen harç ve ücret tarifeleri  hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/24

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. Maddesi uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/25

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, Belediyemizde 2015 yılı içinde belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/26

Mülkiyeti Belediyemize ait; Fatih, Seyidömer Mahallesi, 409 pafta, 1733  ada, 38 parsel sayıl 78,59m2 alanlı Belediyemiz malı,2886 sayılı yasa gereği satışı hususunda karar alınması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.
2015/27

Fatih, Eski: Kariye Yeni: Dervişali Mahallesi, 473 pafta, 2611 ada, 3 parsel sayılı 116,92m2 alanlı Belediyemiz malı,2886 sayılı yasa gereği satışı hususunda karar

alınması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.
2015/28

Belediyemizin, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliğine Katılımı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/29

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 163 adanın ada avan Projesi hakkında.

Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu  ile kabul edildi.

2015/30

878 ada, 16 parseldeki 1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli plan arasında fonksiyon uyumsuzluğu hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/31

1016 ada, 14 parseldeki 1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli plan arasında fonksiyon uyumsuzluğu hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/32

1114 ada, 19 parseldeki 1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli plan arasında fonksiyon uyumsuzluğu hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/33

2448 ada, 47,49 ve 50 parsellerdeki 1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli plan arasında fonksiyon uyumsuzluğu hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/34

2449 ada, 2,3,54,55 ve 75 parsellerdeki 1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli plan arasında fonksiyon uyumsuzluğu hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/35

1194 ada, 27 ve 66 parsellerdeki 1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli plan arasında fonksiyon uyumsuzlukları hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/36

1918 ada, 8 parseldeki 1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli plan arasında fonksiyon uyumsuzluğu hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/37

1926 ada, 39 parseldeki 1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli plan arasında fonksiyon uyumsuzluğu hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/38

2160 ada, 37 parseldeki 1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli plan arasında fonksiyon uyumsuzluğu hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/39

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/40

Kapalıçarşı Yenileme Avan Projesi, 640, 641, 642, 643, 644, 646, 647 (kısmen), 2792  (kısmen), 2812 (kısmen), 2813, 2814 adaları kapsayan avan projesi ile 647 ada 30-31         parsellerde  yer alan Sarnıçlı Han’a ait projeler 254 Ada Yenileme Avan Projesi, 2748 Ada  Yenileme Avan Projesi, 2812 Ada Yenileme Avan Projesi,2718 Ada Yenileme Avan Projesi  hakkında.

Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu  ile kabul edildi.