TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Ataullah Efendi Sıbyan Mektebi Yenilendi


Süleymaniye Mahallesi, Kalender Mektebi Sokak’ta bulunan ve Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından projelendirilen Ataullah Efendi Sıbyan Mektebi ve Çeşmesi’nin restorasyonu tamamlandı.

Mülkiyeti İstanbul Vakıflar İdaresi’ne ait olan Ataullah Efendi Sıbyan Mektebi ve Çeşmesi Kalender Mektebi Sokak, Kirazlı Mescit Sokak ve Cemal Yener Tosyalı Caddesi’nin birleştiği köşede yer alıyor. Özgünlüğünü büyük ölçüde koruyan kagir yapı bodrum ve zemin kat olmak üzere 2 kattan oluşuyor. Yapıya ait bir de çeşme bulunuyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nün projelendirdiği Ataullah Efendi Sıbyan Mektebi ve Çeşmesi'nin restorasyon çalışmaları tamamlanarak, kullanıma açıldı. Böylelikle Fatih’te bir anıt eser daha gün ışığına çıkarılarak, gelecek kuşaklara aktarılması sağlandı.

ATAULLAH EFENDİ KİMDİR?

Onaltıncı asır ulemalarından biri olan Ataullah Efendi aslen Birgilidir. 954 (1547)’de Rüstem Paşa Medresesi’nin bitiminde oraya müderris olmuştur. Buradaki görevi sırasında 1550'de Şehzade Selim'e muallim tayin edilmiş ve bu şehzadenin derin hürmet ve sevgisini kazanmıştır. Şehzade Selim'in 1566'da tahta çıkmasıyla, beş yıl kadar, İstanbul'da en nüfuslu devlet erkânından biri olmuş, kapısı "mercii ulema ve ekâbir" olmuştur. Gençliğinde Ebüssuud Efendi’den feyiz alanlardan olduğu halde üstadına riayet ve ikramda kusur ettiğinden, müverrihin kaydına göre Ebussuud Efendi’nin bedduasına uğramış, (H. 979) 1571’de ölmüştür. Cenaze namazını Şeyhülislam Ebuussud Efendi kıldırmış ve vezirler cenazesinde hazır bulunmuşlardır.

Kaynak: Sicil-i Osmani c.III, s. 474 İstanbul Ansiklopedisi (Bibl.: Peçevili Tarihi, 1.)