TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Fener Balat Semtlerinin Rehabilitasyon Projesi


1996 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Habitat Konferansı sonuç bildirgesinde 'sosyal ve çevresel haklara saygı gösteren kent politikalarının benimsenmesi' için yapılan çağrı sonucunda Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı bu yaklaşım için olası bir model olarak düşünüldü.

FENER BALAT SEMTLERİNİN REHABİLİTASYON PROJESİ

1996 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Habitat Konferansı sonuç bildirgesinde  ‘sosyal ve çevresel haklara saygı gösteren kent politikalarının benimsenmesi’ için yapılan çağrı sonucunda Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı bu yaklaşım için olası bir model olarak düşünüldü.

Proje,  1998 yılında Avrupa Birliği-Akdeniz Ülkeleri Ortaklığı programına alındıktan sonra,
2000 yılında Avrupa Birliği, Fatih Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı arasında finans anlaşması imzalandı. Belediyemizin Teknik Destek Ekibinin 2003 yılında bölgeye yerleşmesiyle çalışmalar başlatıldı. 
 
Program kapsamında dört alanda faaliyet gösterilmesi planlandı:

1. Değişik mimari ve sosyal önceliklere göre belirlenecek sınırlı sayıda (yaklaşık  100) konut, mülk sahiplerinin rızası alınmak şartıyla, tarihi değerini korumak ve yansıtmak üzere restore edilmesi.

2. Semtteki kadın, çocuk ve gençlere yönelik bir sosyal merkez kurularak, semt halkının   
ihtiyaç duyduğu kültürel, toplumsal ve ekonomik alanlarda faaliyet göstermesi.

3.Tarihi Balat Çarşısı, fiziksel koşulları iyileştirilerek ekonomik gelişme için bir çekim merkezi haline getirilmesi.

4. Bir katı atık yönetim stratejisi geliştirilerek bölge halkının çöplerin yeniden kullanımı konusunda duyarlılığına katkı sağlanması.

Programın Gelişimi
Projede, Semt halkının kararlara ve uygulamaya etkin katılımı programın önemli ilkelerindendir. Bu amaçla, toplantılar düzenlenerek, ev sahipleri ve kiracıların rızasıyla proje ilerlemektedir.

Ağustos 2004 tarihinde Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonunda Fatih Belediyesinin katılımıyla yapılan ihale ile ilk grup 26 evin restorasyon ihalesini kazanan Pekerler İnşaat ve Sanayi Limited Şirketi bölgedeki çalışmalarını Eylül 2005’de tamamladı.

 

Bir yıl süren ve 377.000 Euro’ya mal olan restorasyon çalışmaları kapsamında evlerin çatı ve cephe onarımları yapılarak, dış kapı ve pencereler yenilendi. Sonradan yapılan ve yapının özgünlüğünü bozan eklemeler ise kaldırıldı. Müteahhit tarafından gerçekleştirilen restorasyon işlerinin denetimi ve kabulü Fatih Belediyesi işbirliği içinde Teknik Destek Ekibi ile beraber yapıldı.

Tüm yapıların envanterinin çıkarılmasıyla, 2005 yılında başlayan programın ilk etabında 26 evin restorasyonu tamamlandı. Kaynağında ayrıştırma uygulaması ve Katı Atık toplanmasına başlandı. İkinci etapta gerçekleştirilecek, 24 bina, Sosyal Merkez Binaları ve Balat Çarşı’sında basit onarım yapılacak dükkânları içeren ihale dosyası Avrupa Komisyonu’na sunuldu. İkinci etap ihale Haziran 2006’da gerçekleştirilmiş olup, bu etapta 70 adet bina restore edilecektir.

 

 
 
 
Fener Balat Rehabilitasyon Programı Kapsamında Sosyal Merkez

Programın, en az yapıların onarılması kadar önem taşıyan bir diğer bileşeni, semtlerde yaşayan gençlere ve kadınlara hizmet vermek amacıyla bir Sosyal Merkezin kurulması ve işletilmesidir. Sosyal merkezi işletmek üzere “İnsan Kaynaklarını Gelistirme Vakfı” IKGV Eylul 2005 başlarında resmi olarak çalışmalarına başladı.

Merkezin amaçları çok geniştir. Semtlerde yaşayanlar için bir buluşma ve toplantı merkezi olmasının yanı sıra, okuma-yazma ve meslek eğitimi kursları, beslenme ve çocuk bakımı eğitimi, aşı programı ve basit tedaviler için bir klinik ile bir kreşi de kapsayacaktır. Merkez’de, aynı zamanda okul saatleri dışında ev ödevlerine yardım, yabancı dil, matematik gibi kurslar düzenlenerek, okuldaki başarıların artmasına ve okulu terk etme oranının düşürülmesine katkı yapılacaktır. Merkezin çalışmaları program süresince Teknik Destek Ekibi tarafından izlenecek ve denetlenecektir.

Sosyal Merkez Binası
Sosyal Merkez binası olarak tahsis edilen 7,8,9 parseller ile Dimitri Kantemir Evinin restorasyon projeleri hazırlanarak koruma Kurulu’na sunuldu onayı alınıp restore edilerek hizmete girdi. Bu binaların ihalesi de 2. grup binalarla beraber yapıldı.

Fener Balat Semtlerinin Rehabilitasyonu Kapsamında Katı Atık Programı
  • Bölgenin temizliğinin arttırılması amacıyla, Fener ve Balat semtleri için katı atık yönetimi stratejisi geliştirildi, bölge sakinlerinin katıldığı toplantı ve görüşmelerde katı atıkların her eve dağıtılan plastik kutularda biriktirilerek toplanması ya da sokaklara konulacak geri dönüşüm kutularına atılması seçenekleri üzerinde duruldu.
  • Maliyet açısından en uygun çözümün, değerlenebilir atıkların evlere dağıtılacak, şeffaf plastikten yapılmış geri dönüşüm kutularında biriktirilmesi ve haftanın belli günlerinde Fatih Belediyesi görevlilerince toplanması olduğu kararlaştırıldı.

  •  şeffaf kutuların evlere dağıtımı 2005 Nisan ayı içinde tamamlandı ve Fatih Belediyesi olarak bu kutularda biriktirilen atıklar toplanarak değerlendirilmesi sağlanmaktadır.


Katı Atık Programı Uygulama Eğitimi

Özellikle geri dönüşüm ve yeniden kullanım çalışmalarına odaklanan katı atık yönetimi yerel halkın sorumluluk paylaşımını ve düzenli desteğini gerektirdiğinden, katı atık yönetimi çalışmalarının bir eğitim kampanyası ile desteklenmesi sağlandı.

Katı atık yönetimi konusunda genel bir bilinç oluşturmayı hedefleyen bu kampanya okul dönemindeki çocuklara, kadınlara ve erkeklere olmak üzere farklı hedef gruplara göre tasarlandı.

İlk adım olarak, 2005 Şubat ayı içinde ilköğretim okullarında katı atık / geri kazanım bilinçlendirme seminerleri yapıldı. Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği işbirliği ile üç ilköğretim okulumuzda öğrenim görmekte olan yaklaşık 1250 öğrenciye çevre sorunları, değerlendirilebilir atıklar ve geri kazanım konularında sunumlar yapıldı, afiş ve broşürler dağıtıldı.

Resim öğretmenleri ile birlikte, uygulama atölyelerinde toplam 150 öğrencinin katılımıyla katı atıklar kullanarak afişler üretildi. Resim atölyeleri her okulda dönem boyunca resim öğretmenleri tarafından tekrarlanarak daha çok sayıda öğrencinin katılımı hedefleniyor
 
 
Balat Çarşısı’nın Rehabilitasyonu
 

Balat Çarşısı’nın rehabilitasyonunda amaç, Dükkanların fiziksel durumlarının geliştirilmesi, Leblebiciler ve Lapçınlar sokakta altyapının geliştirilmesi, Kent bütününe bağlantıların geliştirilmesi: Balat Çarşısı girişinin vurgulanması, Haliç’in daha etkili kullanılmasıdır.

 
Bileşenler kapsamında 36 dükkan sahibinin rızası alınarak basit onarım ve kapsamlı onarım içim projeler hazırlandı. 2. Grup kapsamında onarımı yapılacak binaların ihale dosyası Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonuna 2005 Ekim ayı itibariyle gönderildi. Projeler onaylandı ve 2008 senesi içerisinde bölgeye yönelik projede öngörülen tüm restorasyon çalışmaları başarı ile sona erdi.