TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Fatih’te Atık Piller Ayrı Toplanıyor


absmiddle Yazdır   -A | A+ 15.08.2016
Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmecisi ile imzaladığı protokol kapsamında Fatih’te atık pillerin ayrı toplanılmasını sağlıyor.

Bilindiği gibi son yıllarda Dünyada ve Ülkemizde temizlik hizmetleri sadece evsel nitelikli atıkların toplanması ile kalmayıp geri dönüştürülebilen atıkların çevreye zarar etkileri incelenerek sınıflandırmaya tabi tutulmuş ve ayrı toplanmaya başlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkarmış olduğu 2872 Sayılı Çevre Kanununca; evsel atıklardan ayrı olarak, kâğıt, metal, plastik, ömrünü tamamlamış araç lastikleri, atık piller, cam atıklar… kısacası geri dönüştürülebilecek veya çevreye zarar veren tehlikeli atık olarak sınıflandırılmış atıklar Belediyemizce ayrı toplanmaktadır.

İlçe Geneline Atık Pil Toplama Kutuları Yerleştirildi

İçerisinde ağır metaller (civa, kadmiyum, kurşun, çinko, mangan, lityum, demir, nikel, kobalt ve kimyasal maddeler) bulunan pillerin, kullanım ömürleri bittikten sonra alıcı ortama verilmesi çevre ve insan sağlığına çok büyük zararlar veriyor. Dolayısıyla atık pillerin ayrı toplanması gerekiyor. Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) arasında bir protokol imzalanıp bu protokol doğrultusunda atık piller, Fatih sınırları içerisinde diğer atıklardan ayrı olarak toplanıyor.  Protokol gereğince ilçe sınırları içerisinde atık pillerin ayrı toplanması için muhtelif yerlere atık pil toplama kutuları yerleştirildi. Ayrıca ilçe esnafına atık pil kutuları dağıtılıp, atık pil kutuları verildi. İlköğretim okullarında da bilinçlendirme seminerleri yapılarak, çocuklarda çevre bilinci oluşturulmasına katkı sağlandı.

Okullarda Atık Pil Toplama Yarışması

Atık pil toplama çalışmaları kapsamında her yıl Fatih ilçesindeki ilk ve ortaokullara yönelik ödüllü atık pil toplama yarışması düzenlenmektedir.