TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

2017 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
06-08-10 MART 2017 / SAAT: 16.00
2017 MART AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.
KARAR NO KARAR ÖZETİ
2017/20

Aksaray ve Çevresi Yenileme Avan Projeye ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planına itiraz hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/21

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2669 Ada 5-6-7 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/22

Aksaray ve Çevresi Yenileme Avan Projeye ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planına itiraz hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/23

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 413 Ada 10 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/24

Teknik Müdürlük Arşiv Dijitalleştirme İhalesi hakkında.


Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/25

İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Binası hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2017/26

Araç talebi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2017/27

Damperli Kamyon talebi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.