TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Askı İlanı


absmiddle Yazdır   -A | A+ 11.07.2017
Balat Mahallesi, 2330 ada, 1 parsele ilişkin F21c-24b-3b numaralı Pafta bir ay süre ile askıya asılmıştır

 

 

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Etüd Proje Müdürlüğü

 

Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 2330 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda 13.05.2015 tarih 3510 sayılı İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu  kararı gereği H:9.50 ibaresinin iptal edilerek “Korunması Gerekli Tescilli Ahşap ve Kagir Sivil Mimarlık Örneği Yapılar” taramasının yapılmasına ilişkin İstanbul F21c-24b-3b numaralı Pafta üzerinde hazırlanan UİP-2657,325 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 17.03.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 2330 ada, 1 parsele ilişkin F21c-24b-3b numaralı Pafta bir ay süre ile 14.07.2017 tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya asılmıştır.