TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Askı İlanı


absmiddle Yazdır   -A | A+ 11.07.2017
Molla Gürani Mahallesi, 878 ada, 16 parsele ilişkin İstanbul F21c-24c-3b numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. plan değişikliği paftası bir ay süre ile askıya asılmıştır.

  

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Etüd Proje Müdürlüğü

 Fatih İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, 878 ada, 16 parsel sayılı taşınmazda 1/5000 ölçekli KANİP ile 1/1000 ölçekli KAUİP uyumsuzluğun giderilmesi için 2. Derece Ticaret Alanından çıkarılarak Konut Alanına alınmasına ilişkin İstanbul F21c-24c-3b numaralı Pafta üzerinde hazırlanan UİP-2657,343 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 21.04.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Fatih İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, 878 ada, 16 parsele ilişkin İstanbul F21c-24c-3b numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. plan değişikliği paftası bir ay süre ile 14.07.2017 tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya asılmıştır.