TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Askı İlanı


absmiddle Yazdır   -A | A+ 11.07.2017
Cibali Mahallesi, 1016 ada, 14 parsele ilişkin F21c-25d-1b numaralı Pafta bir ay süre ile askıya asılmıştır

 

 

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Etüd Proje Müdürlüğü

Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 1016 ada, 14 parselde 1/5000 ölçekli KANİP ile 1/1000 ölçekli KAUİP uyumsuzluğun giderilerek 1016 ada, 14 parselin 1/5000 ölçekli Planda kısmen Yeşil Alan kısmen de Kültürel Tesis Alanında kalmasına karşılık 1/1000 ölçekli planlarda Konut olarak işlenmiş kısmının Yeşil Alan olarak düzeltilmesine ilişkin F21c-25d-1b numaralı Pafta üzerinde hazırlanan UİP-2657,310 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 21.02.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

 Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 1016 ada, 14 parsele ilişkin F21c-25d-1b numaralı Pafta bir ay süre ile 14.07.2017 tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya asılmıştır.