TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Askı İlanı


absmiddle Yazdır   -A | A+ 04.08.2017
Dervişali Mahallesi, 2607 ada, 75 parsele ilişkin F21c-24b-3d pafta numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği bir ay süre ile askıya asılmıştır.FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Etüd Proje Müdürlüğü

 

Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi, 2607 ada, 75 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 04.10.2012 tasdik tarihli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına itiraz kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 12.05.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi, 2607 ada, 75 parsele ilişkin F21c-24b-3d pafta numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği bir ay süre ile 07.08.2017 tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya asılmıştır.