TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Askı İlanı


absmiddle Yazdır   -A | A+ 20.10.2017
Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ait Plan Notlarına ilişkin G21b-04b-1b, G21b-04b-2a, G21b-05a-1b, G21b-05a-1a numaralı Paftalar bir ay süre ile 23.10.2017 tarihinde koridorlarında askıya asılmıştır.

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Etüd Proje Müdürlüğü

Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında I-6, I-18, I-20, I-24, I-26, I-27, I-36, I-37, I-38, II-2, II-3, II-4, II-5-1, II-6-1.2, II-6-4, IV-F-1, IV-F-4, IV-F-5, IV-F-7, IV-F-16, IV-F-19, V-A-1, V-A-2, V-A-5, V-B-1, V-B-3, V-B-4-1, V-B-4-4 (2a, 2b, 2c ve 3), V-C-1-4, V-C-2-1, V-C-2-2, V-D-1-1, V-D-1-5, V-D-1-6, V-D-4 sayılı plan notu maddelerine ilişkin G21b-04b-1b, G21b-04b-2a, G21b-05a-1b, G21b-05a-1a numaralı Paftalar üzerinde hazırlanan UİP-2657,323 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 21.06.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır. 

04.10.2012 tasdik tarihli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ait Plan Notlarına ilişkin G21b-04b-1b, G21b-04b-2a, G21b-05a-1b, G21b-05a-1a numaralı Paftalar bir ay süre ile 23.10.2017 tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya asılmıştır.