TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Askı İlanı


absmiddle Yazdır   -A | A+ 07.11.2017
Cankurtaran Mahallesi, 67 Ada, 39 (Eski:22-23) parsele ilişkin F21c-25c-4a-F21c-25c-4b numaralı paftalar bir ay süre ile askıya asılmıştır.

 

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Etüd Proje Müdürlüğü

Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 67 Ada, 39 (Eski:22-23) parsele sayılı taşınmazda korunması gerekli tescilli arkeolojik/tarihi sanat değeri olan yer altı-yerüstü yapı ve kalıntıları taraması yapılmasına ilişkin F21c-25c-4a-F21c-25c-4b numaralı Paftalar üzerinde hazırlanan UİP-2657,375 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 16.06.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 67 Ada, 39 (Eski:22-23) parsele ilişkin F21c-25c-4a-F21c-25c-4b numaralı paftalar bir ay süre ile 10.11.2017 tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya asılmıştır.