TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Askı İlanı


absmiddle Yazdır   -A | A+ 25.12.2017
Fatih İlçesi, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun gereği belirlenen Süleymaniye Yenileme Alanı içerisinde kalan paftaları bir ay süre ile askıya asılmıştır.FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Etüd Proje Müdürlüğü

Fatih İlçesi, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun gereği belirlenen Süleymaniye Yenileme Alanı içerisinde kalan 461, 51, 513, 514, 516, 519, 558, 559, 562, 563, 571, 572, 608, 609, 610, 611, 629, 651, 652, 653, 658, 659, 664, 960, 961, 964, 965, 967, 3036 adalara ait ada avan projeleri İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca ve İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanmış, kurul kararı doğrultusunda hazırlanan UİP:2657,333 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilatı 26.09.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır. Fatih İlçesi, 461, 511, 513, 514, 516, 519, 558, 559,  562, 563, 571, 572, 608, 609, 610, 611, 629, 651, 652, 653, 658, 659, 664, 960, 961, 964, 965, 967,3036 adalara ilişkin İstanbul F21c-25d-2a, F21c-25d-1b, F21c-25d-1c, F21c-25d-2d numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. Plan değişikliği paftaları bir ay süre ile 25.12.2017 tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya asılmıştır.