TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Vergi Borçlarınız Yapılandırılıyor


absmiddle Yazdır   -A | A+ 07.06.2018
Fatih Belediyesi'ne 31 Mart 2018 Tarihinden Önce Olan Tüm Borçlarınız Yeniden Yapılandırılıyor.

SAYIN MÜKELLEFLERİMİZ

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun,18.05.2018 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 • Belediyemize 31.03.2018 tarihine kadar ödenmesi gereken tüm borçlarınızı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgaliye Harçları, her türlü ücret ve harçlar, Ecrimisil, (Kiralar, Para Cezaları, 2018 yılı Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi hariç olmak üzere) 27.08.2018 tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne müracaat ederek peşin veya taksitler halinde (6, 9, 12, 18 taksit olarak) yapılandırıp, 01.10.2018 tarihine kadar ödemelerinizi yapabilirsiniz.

7143 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN İMKÂNLAR

 • 03.2018 tarihine kadar ödenmesi gereken tüm vergilerinizi (idari para cezaları hariç) yapılandırıp peşin veya taksitle (taksitler 2’şer ay aralıklarla ) ödeyebilirsiniz.
 • Belediyemize bildirimde bulunmadığınız Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergisi için bildirimde bulunup ödemelerinizi peşin veya taksitle yapabilirsiniz.
 • Vergi Ziyaı cezalarının tamamı alınmayacaktır.
 • Gecikme faizleri, gecikme zamları alınmayacaktır.
 • Gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak oran ilave edilecektir.
 • Peşin ödeme yapılması halinde, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak oranın % 90’ı alınmayacaktır.

BAŞVURU VE ÖDEME 

 • Başvuruların en geç 27.08.2018 tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.
 • Peşin ödemeler 01.10.2018 tarihine kadar yapılacaktır.
 • Taksitli olarak yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri de, 01.10.2018 tarihine kadar, kalan borçlar ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.

TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ 

 • Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk 2 taksitin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şarttır. Ayrıca taksitlerden bir takvim yılında en fazla 2 tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali kanun ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerde ödenebilecektir.

 

Dilekçe Örneği için Lütfen Tıklayınız...

 

Online Başvuru için Lütfen Tıklayınız..