TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Fatihlilerden İmar Barışına Yoğun İlgi


absmiddle Yazdır   -A | A+ 28.06.2018
İmar Barışı ile ülke genelinde 13 milyon konutun imar ve iskan sıkıntısı bitiyor. Düzenlemeye kısa sürede büyük ilgi gösteren Fatihliler, başvurularını Fatih Belediyesi’nde gerçekleştiriyor. Mevcut düzenleme sayesinde yaklaşık 50 yıldır devam eden soruna çözüm üretilmesi vatandaşları memnun etti.

Kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak bilinen, Türkiye genelinde yaklaşık 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvurular, Fatih Belediyesi’nde alınmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefleniyor. Düzenleme, 31 Aralık 2017 tarihinden önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor. Başvurular 8 Haziran itibariyle başladı ve 31 Ekim'e kadar devam edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; 8 Haziran tarihinde başlayan başvurularda aradan geçen zaman içerisinde 1 milyon 300 bin başvuru yapıldı. Başvurular, yapı maliklerinden herhangi biri veya vekili tarafından yapılabiliyor.

“Devlet, Halkına Sahip Çıkıyor”

Fatih Belediyesi, kendi bünyesinde çalışan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen personellerle vatandaşların başvurularını gerçekleştiriyor. Mevcut düzenleme sayesinde yaklaşık 50 yıldır devam eden soruna çözüm üretilmesi vatandaşları memnun etti. Devletin milletiyle barıştığını, milletin sorunlarını çözdüğünü belirten vatandaşlar, Türkiye’nin bu sayede kalkınmaya devam ettiğini vurguladılar. Ayrıca vatandaşlar devletin halkın memnuniyeti için çalıştıklarını ve devletin bu anlamda halka sahip çıktığını söyledi.

Başvurular e-devlet üzerinden alınıyor

İmar barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahipleri, başvurularını e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. PTT şubelerinden alınan e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresine veya e-devlet mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait sayfaya erişebiliyor. Söz konusu sayfaya giriş yapan yapı sahipleri İmar Barışı Başvuruları bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor. Düzenlemeye son başvuru günü olarak 31 Ekim 2018 tarihi belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel 31 Aralık 2018 tarihine kadar yatırılabilecek. Başvuruda bulunmak isteyen yapı sahipleri İmar Barışı’nın detaylarına ilişkin merak ettiği tüm bilgilere ise www.imarbarisi.csb.gov.tr ulaşabiliyor. 

Fatih’in Ruhsat Sorununa Çözüm

3194 sayılı İmar Barışı için hazırlanan İmar Kanununa ek 16. maddeye göre imar barışı düzenlemesi TBMM’den çıkarak 6 Haziran 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Fatih Belediyesi sınırları içerisinde yer alan oteller ve ruhsat sorunu olan işletmelerin iskân olmadan yapı kayıt belgesi ile çözüme ulaşması için bakanlık ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın değerlendirmesi sonucunda hazırlanan tebliği ile 6. maddenin 8. fıkrasında düzenleme yapıldı. ‘Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir’ şeklinde düzenlendi. Bu fıkra ile Tarihi Yarımada Fatih’te ruhsat sorunu olan ve İmar Barışı’na giren alanlarda ruhsat sorunu da çözümlenmiş oldu.   

Fatih’te Parselim İmar Barışı’na Giriyor mu?

Yasada Tarihi Yarımada Fatih’te, Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi kapsam dışında bırakılmıştır. Bu bölgede parseli bulunan vatandaşlar Fatih Belediyesi web sayfasında www.fatih.bel.tr Coğrafi Bilgi Sistemi’nden İmar Planı kısmına girdiğinde ada-parsel bilgisi ile mülkiyetindeki parseli bulup katmanlara girerek parselin İmar Barışı alanı içerisinde olup olmadığı öğrenilebilmektedir. 

İmar Barışı Hakkında 10 Detay

1- İmar barışı hangi yapıları kapsar?

31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapıları kapsar.

2-Yapı kayıt belgesi nedir?

İmar barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

3-Yapı kayıt belgesi, kalıcı imar hakkı sağlar mı?

Yapı kayıt belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda, yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

4-İmar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

5-Yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?

Evet bağlanabilecek.

6-İmar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra isteyen malikler, tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme (yüzde 3) yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

7-Başvuru yapıldığı takdirde yapı kayıt belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

Bedelin 31 Aralık 2018’e kadar yatırılması gerekiyor.

8-Hangi yapılar imar barışından faydalanamayacak?

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar. Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli arazilerdeki yapılar. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16’ncı maddesinde belirtilen istisnai alanlardaki yapılar faydalanamayacak.

9-Hazine taşınmazı üzerindeki yapıların durumu ne olacak?

Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da imar barışından faydalanabilecek.

10-Yapı kayıt belgesi ne zamana kadar geçerli?

Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli.