TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Aksaray ve Çevresi Yenileme Alanı


Aksaray ve Çevresi yenileme alanı 01/04/2013 tarih ve 2013/4599 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yenileme alanı olarak ilan edilmiş, 05/05/2013 tarih ve 28638 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yenileme alanı; 30 adet ada, 628 adet parselin dâhil olduğu 202.380,66 m² yüzölçümüne sahip bir bölgedir. Yapı adalarındaki binalar çok eski yapılmış ve mülkiyet olarak da çok eski kayıtlara dayandığından çok parçalı mülkiyete sahiptirler. Bu halleriyle mülk sahipleri tarafından bir araya gelinerek dönüştürme imkânları olmadığı gibi kentin merkezinde ve en önemli yerinde çarpık ve kentin gelişimine uygun olmayan yapı yoğunluğu oluşturmuştur. Bu çarpık yapılaşmayı kentin Tarihi ve Kültürel dokusuna, gelişimine ve değişimine uygun olarak yeniden ihyası ve oluşturulması amacıyla yenileme kapsamında proje çalışmaları yapılmıştır.

Bölgeye ait revize avan proje 23/02/2016 tarihli ve 14355 sayılı Koruma Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onayı tamamlanmıştır.