TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Beyazıtağa ve Ereğli Mahalleleri Yenileme Alanı - SUR 1


Mevlanakapı ve Şehremini Mahallelerinin bazı kısımlarından oluşan alanın büyüklüğü 92.120,16 m²’dir. Yenileme Alanı toplam 12 ada 114 parselden oluşmaktadır. Proje alanında 1 adet anıt eser bulunmaktadır.

Alanın konumsal ve yapısal özelliklerinden kaynaklanan potansiyeller düşünülerek 2007 yılında yenileme çalışmaları başlatılmış olup, hazırlanan avan projeler Yenileme Kurulu’na sunulmuştur. Yenileme Kurulu tarafından yapılması istenen revizyonlar yapılmış ve avan proje 26/06/2013 tarihinde Yenileme Kurulu tarafından onaylanmıştır. Revize edilmiş avan proje 25.10.2016 tarihli ve 1752 sayılı kararla Yenileme Kurulunca onaylanmıştır.

Yenileme alanında kalan Kemikliburun Sosyal Tesisini içeren; 1567 Ada 78, 79, 80, 81, 83 Parsellere İlişkin Yenileme Avan Projesi 30.06.2017 tarih, 2692 sayılı Kurul kararıyla onaylanmış ve Belediye Meclisimizden geçmiştir. İBB’ye onay işlemleri için gönderilmiştir.

Yenileme alanında kalan 1567 Ada 20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,85,86,87 ve 111 Parseller, 1574 Ada 2 Parsel ile 1576 Adanın Tamamı İçin Yenileme Avan Projesi 22.12.2017 tarih ve 3032 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır.