TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Süleymaniye Yenileme alanı


Süleymaniye, 24.05.2006 tarih 10501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca Yenileme Alanı olarak ilan edilmiştir. Süleymaniye Yenileme Alanında yürütülecek çalışmalar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz arasında bir protokol hazırlanmış ve protokol 13.09.2006 tarih, 1558 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Bu protokol gereğince Süleymaniye Yenileme Alanı 5 adet uygulama bölgesine ayrılmış olup 1.etabın bir bölümünde Belediyemizce çalışmalar yürütülmektedir. Belediyemiz ile KİPTAŞ tarafından yürütülmekte olan 39 adadan söz konusu alanda 39 adet adada oluşmakta olup 39 adanın ada avan projelelerin kurul onayları tamamlanmıştır.

Alanda bulunan 734 parselin ( 320 Sivil Mimarlık+ 7 adet tescili önerilen + 26 adet anıt eser + 381 adet tescilsiz yapı)     320 adet tescilli + 7 adet tescili önerilen olmak üzere toplam 327 adet Sivil Mimarlık Örneği yapılara ait projeler hazırlanmış olup bu projelerden 21.12.2017  tarih itibari ile  toplam 284 adet rölöve projesi,  255 adet restitüsyon projesi, 238 adet restorasyon projesi onaylatılmıştır. Diğer yapılar için ise Yenileme Kurulundaki onay işlemleri devam etmektedir. 381 tescilsiz yapının 198 adet uygulama projesinin kurul onayları tamamlanmıştır. 65 adet uygulama proje  kurula iletilmiş onay süreci devam etmektedir.

Proje alanında ada avan projesi onaylı 39 adet ada pilot bölge olarak seçilmiş ve bu adalarda mülk sahipleriyle yapılan anlaşmalar neticesinde uygulama çalışmaları (uzlaşma veya kamulaştırma ve akabinde yıkım) yürütülmektedir. Görüşmeler sonucu 153 adet parsellerin mülk sahipleri ile uzlaşma sağlanmış ve mülk sahipleri tarafından yapılması hususunda anlaşmaya varılarak proje teslimine başlanmıştır.20 adet parselin projeleri mülk sahiplerine teslim edilmiş   Bunun dışında yer alan 98 adet parsele ise kamulaştırma davası açılmış olup dava süreci devam etmektedir. 

Proje süreci Başkanlığımızca yürütülen 39 ada ve İBB tarafından yürütülen 5 etaptan oluşan ada avan proje çalışmalarına ilişkin hazırlanan plan tadilatlarından 31 adedi onaylanmıştır.