TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü


Müdür: Dilek GÜNEŞ

Müdürlük İletişim Bilgileri
Başkanlık Hizmet Binası
E-Mail: insankaynaklari@fatih.bel.tr
Tel: (0212) 453 1453
Tel: (0212) 453 14 00  
Akşemsettin Mahallesi (Hocaüveyz Mevkii) Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54 Fatih - İstanbul

Müdürlüğümüz halen Belediyemiz birimlerinde çalışmakta olan memur, daimi ve geçici işçi ve sözleşmeli personelin; ilgili yasa, kararname, tüzük, yönetmelikler ve işçi sendikasıyla yapılan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Belediyemiz birimlerine personel temini işleri ile özlük, sicil ve disiplin işlemlerini yürütmekle, kadro çalışmaları yaparak kadro ihdas, derece ve unvan değişikliklerini hazırlamakla görevli bir birimdir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediyedeki tüm birimlerin yüksek performans içinde çalışabilmelerinin temini için işgücü planlaması, eleman seçimi ve yerleştirilmesi yapar. Tüm personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek hizmet içi eğitim ve motivasyon programlarını hazırlar.