TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü


Müdür: H. Hamdi COŞKUN


Müdürlük İletişim Bilgileri
Başkanlık Hizmet Binası
E-Mail: ruhsatvedenetim@fatih.bel.tr
Tel: (0212) 453 1453
Tel: (0212) 453 14 00
Akşemsettin Mahallesi (Hocaüveyz Mevkii) Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54 Fatih - İstanbul 

 


RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2559 Sayılı Polis ve Salahiyet Kanunu ve 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince işyerlerini ruhsatlandırmak, Belediye Meclisince belirlenen Ruhsat harçları düzenlemek, İşyeri ruhsatlandırma aşamasında İmar, Fen İşleri, İtfaiye, Sağlık ve Asayiş yönünden incelenmesi amacıyla ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışmak, Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere dağıtımını yapmak, Müdürlük ile ilgili her türlü şikâyetlerinin tetkik edilerek sonuçlandırmak, ilgili birim veya kuruluşlara yönlendirmek, Ruhsatsız Umuma Açık işyerleri ile ilgili Kamu Kurum ve kuruluşlarından gelen yazılar ile vatandaşlardan gelen şikâyetler değerlendirilerek mahallinde denetim yapmak, tespit edilen olumsuzluk ile ilgili denetim formu düzenlenerek gerekli idari işlemi yapmak amacıyla Encümene sunmak ve Encümen kararını ilgili kurumlara bildirmek, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptali için başvuruda bulunan işletmecilerin gerekli denetimleri ve işlemlerinin yapılarak ilgili kurumları ve işletmeciyi bilgilendirmek, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için başvuruda bulunan işletmecilerin işyerlerinin komisyonca incelenerek uygunluğunu kontrol etmek, Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere dağıtımını yapmak.

T.C. Fatih Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
T.C. Fatih Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu
9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

                               

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMAKLA İLGİLİ HUSUSLAR                         

İŞYERLERİ

1.Sıhhi İşyerleri

2.Gayri Sıhhi İşyerleri

3.Umuma Açık İstiharat ve Eğlence Yerleri

  

1. Sıhhi İşyerleri: Gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyeridir.

Sıhhi İşyerleri Nelerdir?
Sıhhi İşyeri Açmak İçin Gerekli Belgeler
Sıhhi İşyeri Başvuru Formu

                    

 

 

 

2. Gayrisıhhi müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

Gayri Sıhhi İşyerleri Nelerdir?
Gayri Sıhhi İşyeri Açmak İçin Gerekli Belgeler
Gayri Sıhhi İşyeri Başvuru Formu

                    

 

 

 

3. Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri;  "internet salonları", lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Nelerdir?
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Açmak İçin Gerekli Belgeler
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Başvuru Formu

       

 

 

 

Fatih Belediyesi Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü Ücret ve Harç Tarifeleri

2018 YILI HARÇ TARİFESİ
2018 YILI ÜCRET TARİFESİ