TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

2019 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMLERİ


T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

7. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI  2019 YILI OCAK AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ07.01.2019 - PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ16:00
BİRLEŞİM1
OTURUM1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Belediye Meclisinin 2019 yılı Çalışma Takvimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden her ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, 2019 yılı içinde belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretler ile ek ödeme tutarlarının belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. ve 39. Maddeleri uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 5. Kapalıçarşı Yenileme Alanı 250 Ada Avan Proje ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 6. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 1897 Ada, 2 Parsele İlişkin UİP:2657,528 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 7. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 5 Ada, 30 Parsele İlişkin UİP:2657,526 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
 8. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 508 Ada Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP- 2657,532 Plan İşlem Numaralı K.A.U.İ. Plan Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

MECLİS GÜNDEM EKİ

  Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı –vatan cad. N0: 54 Fatih / İST.
  Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Faks : 0212 4531473
  e-posta : atakankayhan@fatih.bel.tr - fahrettinyildirim@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr