TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

2019 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
04-06-08 ŞUBAT 2019 / SAAT: 16:00
2019 ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.
KARAR NO KARAR ÖZETİ
2019/11

Kadro Derece Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/12

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Zeyrek Mahallesi, 2419 Ada, 11 Parsele İlişkin UİP:2657,533 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/13

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 71 Ada, E:45, 58 Y:67 Parsele İlişkin UİP:2657,534 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/14

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 21 Ada, 32 (E:3,17,18,30) Parsele İlişkin UİP:2657,527 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/15

Yedikule-Yenikapı III. Etap Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliğine İlişkin İtiraz

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/16

Yedikule-Yenikapı II. Etap Onaylı Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliğine İlişkin Teknik Hatalarla İlgili İtiraz

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/17

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 92 Ada, 82 Parsele İlişkin UİP:2657,493 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.