TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

MARUF’da Çözüm Üreten Kentler Konuşuldu…


absmiddle Yazdır   -A | A+ 04.10.2019
Marmara Belediyeler Birliği tarafından Türkiye'ye şehircilik alanında küresel marka olacak bir kent forumu kazandırmayı hedefleyen ve iki yılda bir düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF) İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı.

“Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde önemli rol oynayan paydaşları bir araya getiren programa iki yüzden fazla konuşmacı ve üç binin üzerinde kişi ilgi gösterdi. Türkiye'nin en büyük kent forumu olarak bilinen programda Fatih Belediyesi adına Başkan Danışmanı Uğur İnan ‘Herkes İçin Erişilebilir Kamusal Mekânın İzinde’ paneline konuşmacı olarak katıldı.

Başkan Danışmanı Uğur İnan sunumunda Fatih Belediyesi’nin 2016 yılında TOKİ ile imzaladığı protokol doğrultusunda ‘Donatı Odaklı Kentsel Dönüşüm Projesi’ni anlattı. İnan, Kara Surları koruma bandında bulunan Mevlanakapı ve Ayvansaray’daki binaların tasfiye edilip imar planında ki gibi yeşil alanlara dönüştürülmesi konusuyla ilgili bilgi verdi. İnan, Fatih Belediyesi’nin Unesco Dünya Mirası Alanı listesinde yer alan Kara Surları’nın koruma bandı içinde, meri koruma imar planlarında yeşil alan-park fonksiyonunda kalan, niteliksiz ve afet riskli, özel/vakıf mülkiyetinde kalan yapıların yer aldığı alanların; panelin başlıklarından biri olan “Kamusal Mekân elde etmek” hususunun pratiği bağlamında donatı alanı- park alanı olarak düzenlenmesine yönelik projeyi sunum şeklinde dile getirdi. 

Fatih Belediyesi Başkan Danışmanı Uğur İnan, sunumda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile yürütülmekte olan Donatı Odaklı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin taraflar arasında 2016 yılında imzalanan protokol ve devamındaki ek protokollerle, Mevlanakapı ve Ayvansaray bölgelerinde belirlenen ve yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda görüşmeleri yürütülen, 100’den fazla bağımsız bölümü ilgilendiren çalışmayla ilgili bilgiler aktardı. İnan, en başta riskli yapıların ortadan kaldırılması, meskûn alandaki yoğunluk azaltımı ve sıhhileştirme imkânının meri planlara uygun olarak artırılmasıyla şehircilik ve yaşam standartlarının yükseltilmesinin esas alındığını belirtti. Uğur İnan, uzlaşmanın esas alınmasıyla birlikte olumsuz olabilecek tepkilerin bertaraf edilmesi, hak sahiplerinin afete karşı güvenli nitelikli konutlarda ikamet etme imkanını elde etmesinin yanında kamu kaynaklarının optimum kamusal fayda için kullanılmasına katkı vereceğini vurguladı. Uğur İnan, “Böylece yeni oluşan yerleşim alanlarındaki yapıların meskun bölgelerdeki riskli binaların ortadan kaldırılması için kullanılarak, hem şehircilik açısından dengeli bir gelişim sağlanması hem de halkın güvenli ve yaşam standartları her açıdan daha yüksek meskun ve inkişaf mekanlarda yaşamasının sağlanmasına yönelik hareket edilmektedir.” şeklinde konuştu.