TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Etik KomisyonuFATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ETİK KOMİSYONU

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, 20.05.2010 tarih, 935 sayılı Başkanlığımızca idari görevliler arasından aşağıdaki personelden Fatih Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

FAALİYETLER

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir. Hizmet içi eğitim programlarına etik konuların dahil edilmesine karar verilmiştir.

ETİK KOMİSYON ÜYELERİ

Başkan                      : İzzettin ÖZTOSUN (Başkan Yardımcısı)
Telefon                      : 0212 453 14 53 / 1414

Komisyon Üyesi          : Dilek GÜNEŞ (İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürü)
Telefon                      : 0212 453 14 53 / 1458

Komisyon Üyesi          : Çetin BAKŞİŞ (Sosyal Yardım İşleri Müdürü)
Telefon                      : 0212 453 14 53 /1735

Komisyon Üyesi          : Cevdet BULUT (Teftiş Kurulu Müdürü)
Telefon                      : 0212 453 14 53 /1473

MEVZUAT