TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Yazı İşleri Müdürlüğü


Müdür: Seyithan ÇEÇEN

1988 Ankara doğumlu olan Seyithan Çeçen ilk ve ortaokul tahsilini İstanbul’da tamamladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2013 yılında mezun oldu. 

2016 yılında Fatih Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nde göreve başladı.

Kasım 2017’de ise Yazı İşleri Müdürü olarak atandı ve halen bu görevi ifa etmektedir.

Yine Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 2015 yılından itibaren başladığı Yüksek Lisans eğitimine devam eden Seyithan Çeçen, İngilizce bilmektedir ve evlidir.

____________________________________________________________________________

Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi mucibince Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. Yazı İşleri Müdürlüğü, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen kararlarının alınması, kurum arşivinin yönetimi ve asker ailelerine yardım edilmesi iş ve işlemlerini mer-i mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevlidir.

Yazı işleri Müdürlüğü 1 müdür, 13 memur personel olmak üzere toplam 14 personelle görev yapmaktadır.


T.C. Fatih Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

Evlendirme Memurluğu Genel Çalisma Süreci
____________________________________________________________________________

Yazı İşleri Müdürlüğü İle Bağlantılı Sayfalar
Belediye Meclisi
Belediye Encümeni
Evlendirme Hizmetleri
Arşiv Birimi
Genel Evrak