TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

KENT BİLGİ SİSTEMİ


Fatih Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Tanıtımı ve Proje Aşamaları

Bir şehrin,

  • • Coğrafi özelliklerini,
  • • Üzerinde bulunan varlıkların niteliklerini,
  • • Üst-alt doku ve yapısını,
  • • Akıllı haritalarını,
  • • Sosyo-ekonomik durumlarını,
  • • Belediye uygulamaları için gerekli olan sayısal ve sözel bilgilerin ilişkilendirilmesini,
  • • Yapının sürekli güncellenen bir sisteme dönüşmesini, yönetim, denetim ve yönlendirme mekanizmalarının daha hızlı, verimli, güvenilir, zamanında, ekonomik ve etkin işlemesi için, bilgi toplama, sunma ve hizmet üretmede tam koordinasyonun sağlanmasıdır.

 

 

Kent Bilgi Sistemimiz, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Yönetim Bilgi Sistemi’nden oluşan, bir bütündür.

Kent Bilgi Sistemimiz toplam 22 alt projeden oluşan tam anlamıyla entegre bir sistemdir.

MIS - Yönetim Bilgi Sistemi


26 üst başlıkta toplanan menüler Bütçeden personele, cenazeden evlendirmeye, imardan zabıtaya, haritadan fen işlerine kadar belediyemiz birimlerinde gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerde kullanılmaktadır. Tamamıyla web tabanlı bir sistemdir. Program İhtiyaçlara göre sürekli geliştirilmektedir.

MIS - Yönetim Bilgi Sistemi

 

 


GIS - Coğrafi Bilgi Sistemi

 

İlçemizdeki mekansal varlıklara ait grafik, sözel, multimedya verilerin toplanması, değerlendirilmesi, işlenmesi, analizi ve gösterimine yönelik yazılım, donanım ve işlem bileşenlerini bütünleşik olarak içeren özel bilgi sistemidir.

İlçemizi daha iyi yönetmek için araştırma, planlama ve karar verme yeteneklerini artırmak, zaman, para ve personel tasarrufu sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Sistem Fatih ile ilgilenen her kesim ve kullanıcıya fayda sağlamaktadır.

Belediyemiz Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarını 2005 yılından bu güne kadar sürdürmektedir. Hazırlanan web, mobil ve masaüstü GIS uygulamalarına zaman içerisinde güncelleme ve versiyon yenilemeleri yapılmış, bu yönde çalışmalarımız devam etmektedir.

GIS uygulamalarımız belediyemizin kendi mühendis ve yazılımcıları tarafından geliştirilmekte ve yönetilmektedir.

GIS Uygulamamıza, https://gis.fatih.bel.tr/webgis/ linkinden veya Fatih Belediyesi Resmi Web Sitesinden Coğrafi Bilgi Sistemi menülerine girerek erişilebilir.

Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanım Kılavuzu http://www.fatih.bel.tr/icerik/8091/kullanim-klavuzlarimiz/ linkinden temin edilebilir.

 

 

GIS Tarihçesini Görmek İçin Tıklayın

FATİH MOBİLGIS

FATİH MOBİLGIS

2014 yılında hayata geçirilen Fatih MobilGIS uygulamamız ile Coğrafi Bilgi Sistemimizden mobil aygıtlar ile de faydalanılabilmektedir. Fatih Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi’nin mobil versiyonu olan Fatih MobilGIS, Fatih Belediyesi Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi ile yapılabilen her şeyi mobil cihaz ile yapabilme imkanı sunmaktadır. iPhone ve iPad kullanılarak, Fatih’le ilgili A’dan Z’ye paylaşılan her türlü bilgiye, Fatih MobilGIS ile her yerden kolayca ulaşılabilmektedir.

 

Fatih MobilGIS iOs App