TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

2014 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
13 - 15- 17 -20 - 22 - 23 EKİM 2014 / SAAT: 09.00
2014 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.
KARAR NO KARAR ÖZETİ
2014/164

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” nün lağvedilerek bu müdürlüğün iş ve işlemlerinin yürütülmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlanması, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü “oluşturulması ve “ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü “ ile “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ”görev ve çalışma yönetmeliklerinin kabul edilmesi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/165

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İdari Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 14+1 kişilik minibüs ve 4 adet Ford Courier tipi araçların Başkanlığımızca kiralama suretiyle karşılanması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/166

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İdari hizmetlerinde kullanılmak üzere 30 Adet Çelik Yelek, 1 Adet Koruyucu Özellikte Güvenlik Kabini alımı hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/167

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 sayılı BelediyeKanunun 18.maddesi gereğince, 3 adet dolu GİH sınıfı, 1 adet dolu YHS sınıfı ve 2 adet dolu SHS sınıfı memur kadrosunda mükteseplerine göre derece değişikliği yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/168

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 227 pafta,1098 ada, 36 ve 37  parsellere itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/169

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 229 pafta,1134 ada, 64 parsellere   itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/170

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 305 pafta, 1160 ada, 195, 196   parsellere itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/171

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 237 pafta,1167 ada, 24 parsele  itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/172

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 237 pafta,1177 ada, 135 parsele   itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/173

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 300 pafta,1191 ada, 174 parsele   itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/174

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 309 pafta,1203 ada, 8 parsele itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/175

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 315 pafta,1225 ada, 2 ve 8 parsellere  itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/176

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 1329 ada, 54, 118 parsellere itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/177

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 1335 ada, 33 ve 74 parsellere itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/178

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 1335 ada, 73 parsele itiraz     dilekçesi  hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/179

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 20 pafta, 7 ada, 1 parsele itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/180

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 60 pafta, 72 ada, 37 parsele itiraz  dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/181

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 160 ada, 7 parsele itiraz     dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/182

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 18 pafta, 218 ada, 57 parsele itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/183

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 135 pafta,689 ada, 29 parsele itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/184

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 187 pafta,926 ada, 47 parsele itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/185

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 169 pafta,934 ada, 17 parsele itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/186

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 287 pafta,955 ada, 53 parsele itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/187

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 111 pafta,994 ada, 5 parsele itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/188

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 1019 ada, 34 parsele itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/189

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına,  229 pafta,1072 ada, 31parsele itiraz  dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/190

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 329 pafta,1072 ada, 58, 59, 59   parsellerde itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/191

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 334 pafta,1074 ada, 23 parsele itiraz    dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/192

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 1342 ada 25, 26, 48 ve 50 parsellerin itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/193

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 1412 ada, 83,93 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2014/194

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 1415 ada, 7 parsele itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2014/195

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 1439 ada, 13-37 parsellerde itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/196

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 1477 ada, 40 parsele itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2014/197

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 366 pafta, 1505 ada,19,20,22 parsellere  itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2014/198

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 366 pafta, 1505 ada,23 parsele itiraz   dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2014/199

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına,195 pafta,1520 ada, 5, 19, 31, 48 parsellere  itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/200

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 178 pafta, 1531 ada,28 parsele itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/201

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 177 pafta, 1541 ada,31parsele itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/202

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 375 pafta, 1551 ada,46 parsele itiraz   dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/203

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına,375pafta,1552 ada,7,28,51 parsellerde itiraz   dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/204

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,375pafta,1553 ada, 44, 56, 58 parsellere  itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/205

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 1559 ada 7,8,17,18,19 parsellere   itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/206

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına,1468 ada, 92,94 parsellerde  itiraz   dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/207

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 1497 ada 20,22,27 parsellere  itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2014/208

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına,1501 ada 1,2,5,6,7,15,20,26, 28,29,31,34 parsellere  itiraz  dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2014/209

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 366 pafta, 1501 ada, 28 parsele  itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2014/210

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 2010 ada, 121 parsele  itiraz   dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/211

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 2385 ada 233 parsele  itiraz    dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2014/212

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 2704 ada,14, 17 ve 22 nolu parsellere   itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/213

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 2867ada,2, 5, 14, 18, 25 ve 90 nolu  parsellere  itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/214

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 3007 ada, 162 nolu parsele itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/215

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama  Planına, 472 pafta,2604 ada,1 ve 5parsellerde  itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/216

Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa  Mahallesi, 2385 ada, 56 parsele ait 1/1000 ölçekli  Koruma   Amaçlı  Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2014/217

Fatih- Mollahüsrev Mahallesi, Akifpaşa Sok. 962 ada, 26 parsel sayılı 114.60m2 alanlı taşınmazın talep gereği belediyece ortaklaşa Proje doğrultusunda Eğitim Merkezi/yurt binası  olarak kullanılmak üzere 25 yıl süreyle İlim YaymaVakfı adına bedelsiz tahsisi ve protokol   düzenlenmesi hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2014/218

Fatih, Zeyrek Mahallesi, 985 ada, 3 parsel sayılı 471.90m2 alanlı taşınmazın talep gereği     belediyece ortaklaşa Proje doğrultusunda Eğitim Merkezi olarak kullanılmak üzere Fatih Sultan Mehmet Vakıf  Üniversitesi adına 25 yıl süre ile bedelsiz tahsisi ile taraflar arasında düzenlenen protokolle hüküm altına alınması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2014/219

Fatih- Ali Kuşçu Mahallesi, 2122 ada, 6 parsel sayılı 170.00m2 alanlı taşınmaz üzerinde bulunan  binanın Fatih Belediye Başkanlığına adına 25 yıl süre ile bedel karşılığı öğrenci yurdu ve benzeri    hizmetlerde kullanılmak üzere kiralanması ve kiralanan bu yerin ilgi (b) talep gereği belediyece    ortaklaşa Proje doğrultusunda Eğitim Merkezi olarak kullanılmak üzere İlim Yayma Cemiyeti   adına 25 yıl süre ile bedelsiz tahsisi ile taraflar arasında düzenlenen protokolle hüküm altına alınması   hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2014/220

Resmi, Özel Kurum ve Kişilere salon tahsis ücretlerinin uygulanabilmesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2014/221

Fatih Belediyesi 2015 - 2019 yılları Stratejik Planı ve 2015 Mali yılı  Yıllık Performans Programı  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2014/222

Belediyemiz  2015 Yılı Mali Yılı Bütçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.