TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Tezhip


Tezhip sözcüğü Arapça “zehep” (altın) kelimesinden gelir. “Altınlamak” anlamı taşır. El yazması eserlerinin hüsni-hat yani güzel yazı levha ve albümlerinin altın yaldız ve boya ile süslenmesi sanatına verilen addır. Tezhiple bezenmiş eserlere “müzehhep”, ezilmiş toz altınla birlikte sulu guvaş boya ile tezyinat yapan sanatçılara da “müzehhip” denir. İleri aşamalarda profesyonel çalışma için uygundur.

Ders kapsamında; tezhibin tanımı ve önemi, tezhibin tarihi süreci, tezhibin uygulamalı tatbiki, tezhip sanatının teknikleri, tezhip çeşitleri teorik ve pratik olarak öğretilmektedir.