TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Yabancı Diller


Arapça  (İlk-Orta-İleri Seviye)

Arap kökenli ülkelerin kendi içlerinde ve aralarında kullandıkları kelime hazinesi oldukça  geniş  olan bir iletişim dili olup, aynı zamanda Kuran’ın dilidir. Günümüzde Arapça her geçen gün daha çok ilgi çekmektedir. Amatör ve profesyonel düzeyde eğitim verilmektedir.

Ders kapsamında; harflerin tanıtılması ve yazılması, hareketlendirmeler, harflerin kelimedeki durumu, cezm, şedde, med harfleri, şemsi-kameri harfler, ismi işaretler, zamirler, marife nekra, isim ve sıfat tamlamalar, ism-i fail, ism-i mef-uller, cemiler öğretilmekte, seviyeye göre gelişme kaydedilmektedir.

Pratik İngilizce (1-2 Seviye)

Günümüzde İngilizce dünya devletlerinin birçoğunun ortak olarak kullandığı bir iletişim dili haline gelmiştir. Yabancı dil, özel hayatta ve iş hayatında önemli bir unsur haline gelmiştir. Kursta, İngilizce eğitimi temel düzeyden başlayarak ilerlemektedir.

Ders kapsamında; gramer bilgileri, harfleri tanıma, kelime yapısı, yazma becerileri, pratik konuşma teknikleri, karmaşık konular üzerinde metin çözümleme eğitimleri verilmektedir.

Osmanlı Türkçesi

Türklerin başlangıçtan günümüze kadar yaygın olarak kullandığı dört alfabeden biri olan Osmanlıca, Arapça ve Farsçanın belirli bir ölçüde ve şekilde Türkçe ile birleşmesinden doğmuş olan bir dildir. Tarihimizi doğru ve güvenilir kaynaklardan öğrenebilmemiz için özellikle arşiv çalışmaları yapanlar için gereklidir.

Ders kapsamında; tarihi süreç, Osmanlı Türkçesi’nin gelişimi, yazım teknikleri, okuma teknikleri, günümüz uygulamaları öğretilmektedir.