FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YILDIZLI BAYRAK PROJESİ

 

Proje Adı :

Yıldızlı Bayrak Projesidir. Yıldızlı Bayrak,  Fatih Belediyesi sınırları içerisinde insan sağlığına, tüketici haklarına saygı gösteren nitelikli ve temiz tesislere verilen değerin belgesi, kalite bayrağıdır.

Proje Amacı :

İlçemiz dahilindeki ruhsatlı tüm lokantaların turizm belgeli oteller gibi yıldızlarla sınıflandırılmasıdır.

Projenin Esası :

Denetimle görevli kamu kurumlarının denetiminden önce her lokanta işletmesinin gıda güvenliği, gıda kalitesi, personel sağlığı,eğitimi, işyeri ve işyerinde kullanılan ekipmanların hijyeni gibi hususlarda kendi içerisinde oto kontrol sistemini oluşturmaktır.

Projenin Faydaları :

Sorumlu üretici, bilinçli tüketici toplumunun oluşmasına katkı sağlama yanında özelliklede İstanbul’un 2010 kültür başkenti olması ve ilçemizin tarihi, ticari, turizm merkezi konumunda bulunması nedeniyle ilçemizde yaşanan ve yaşanacak hareketlilikten dolayı başta lokantacılık sektörünün tanıtımı yapılacaktır. Dolayısıyla bu faaliyet adı geçen sektöre ekonomik fayda sağlayacaktır.

Projenin Uygulanması : 

1- Fatih Belediye Başkanlığı personeli tarafından işletme sahiplerine Yıldızlı Bayrak Projesinin tanıtımı yapılır. Konu ile ilgili hazırlanmış kitapçık ve müracaat formu bırakılır.

2- İşletme sahipleri 10 gün içerisinde ikinci kez ziyaret edilerek istekli olanların doldurulmuş müracaat formları ile kitapçıkta belirtilen istenilen belgelerin fotokopileri alınır. İstenildiğinde, müracaat için aşağıda sunulan belgelerin doldurularak e-posta (saglikişleri@fatih.bel.tr.)  ile gönderilmesi ile de müracaatta da bulunulabilir.

3- Yıldızlı Bayrak Projesi tanıtım kitapçığında belirtilen işletme ile ilgili aranacak asgari şartlara sahip olan işletme sahiplerinin müracaat formunun alınmasını müteakip son ürünlerine (gıda), personel, ekipman hijyenine dair İstanbul Büyükşehir Belediyesine,Sağlık Bakanlığına,Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na ve/veya adı geçen bakanlıklardan ruhsatlı (onaylı) laboratuarlardan alınma raporlar ibraz edilir.

4- Proje ortaklarından işyeri ile ilgili değerlendirme raporu alınır.

5- Yukarıda belirtilen aşamalardan sonra Fatih Belediyesinin Başkanlığında toplanacak Kurulun değerlendirme sonucuna göre işletme için ön görülen yıldız tespiti yapılır. Bayrak talepte bulunan işletmeye verilir.

Proje Hakkında Detaylı Bilgi ve İrtibat:Sağlık İşleri Müdürlüğümüzden öğrenilebilir.

Tel: 0 (212)  453 1453

 

İŞLERİNİZDE BAŞARILAR DİLERİZ

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YILDIZLI BAYRAK TALEBİ İÇİN MÜRACAAT

 

1- Müracaat Formu ( Tıklayınız )

2- İşyeri Ruhsat Fotokopisi

3- Bağlı Olunan Oda Üyelik Belgesi Fotokopisi

4- Beyanname (Tıklayınız)