Menu

Hızlı Erişim

  1. Başkan'a Yaz
  2. Online Vergi Ödeme
  3. Nikah İşlemleri
  4. Proje Tanıtım Filmlerimiz
  5. Coğrafi Bilgi Sistemi
  6. Afet Toplanma Alanları

Kanal İstanbul ÇED Raporu 03.03.2020

İSTANBUL VALİLİĞİ (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

D U Y U R U

İstanbul ili, Küçük Çekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir İlçe sınırlarında yer alan, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme BakanlığıAltyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Kanal İstanbul (Kıyı Yapıları [Yat Limanları, Konteyner Limanları ve Lojistik Merkezler], Denizden Alan Kazanımı, Dip Taraması, Beton Santralleri Dâhil)” Projesi ile ilgili olarak, 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete ’de Yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında, Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gelen halkın görüş ve önerilerini Bakanlığımıza gönderilmiştir. Bakanlığımızdan konu ile ilgili gelen yazılarda; “Gönderilen başvuruların, projeye ilişkin son şekli verilen Nihai ÇED Raporunun askı sürecinde Bakanlığımıza ulaşan dilekçeler ile benzer hususları içerdiği, dilekçelerde belirtilen konuların “ÇED Olumlu” kararına esas Nihai ÇED Raporunun ilgili bölümlerinde değerlendirildiği” belirtilmiştir. Sayın Halkımıza Duyurulur.

İSTANBUL VALİLİĞİ
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)