Menu

Hızlı Erişim

 1. Başkan'a Yaz
 2. Kütüphaneler
 3. Kütüphane Anlık Doluluk
 4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 5. Sosyal Birimler
 6. Sosyal Tesisler
 7. FABİM
 8. Borç Ödeme/Sorgulama
 9. Coğrafi Bilgi Sistemi
 10. Suriçi Kart
 11. Etkinlik Takvimi
 12. Afet Toplanma Alanları
-A A+

1008 Ada 11 Parsel Kurul Kararı 16.02.2021

“Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 1008 ada 11 parsel DemirhunÇeşmesi Sokak, 1008 ada, 11 parselde yer alan metruk yapı kalıntılarının ilgili KUDEB denetiminde kaldırılmasına, ancak kalıntılar arasında yer alabilecek nitelikli mimari parçaların şablon olarak kullanılmak üzere saklanmasına, tescilli yapının restitüsyon projesinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi” denilmektedir

İlgi karar gereğince yapıda can ve mal güvenlik önlemlerinin ilgilisince 15 günlükzaman zarfında alınması ve yapının sökümü için Müdürlüğümüze bağlı KUDEB şefliğinemüracaat edilmesi, aksi takdirde: İmar Kanununun 39.Maddesinde “Tebligatı müteakip süresiiçinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa buişler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” denilmektedir.

Taşınmaza dair alınan Kurul kararı için lütfen tıklayınız.