Menu

Hızlı Erişim

 1. Başkan'a Yaz
 2. Kütüphaneler
 3. Kütüphane Anlık Doluluk
 4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 5. Sosyal Birimler
 6. Sosyal Tesisler
 7. FABİM
 8. Borç Ödeme/Sorgulama
 9. Coğrafi Bilgi Sistemi
 10. Suriçi Kart
 11. Etkinlik Takvimi
 12. Afet Toplanma Alanları
-A A+

1082 Ada 27 Parsel Kurul Kararı 16.02.2021

Yedikule Mahallesi, 1082 ada 27 parseldeki yapı ile ilgiliolarak ’’..yapı ve çevresinde can ve mal emniyetine yönelik tedbirlerin mülkiyet sahibi vebelediyesince alınmasına, yapının KUDEB denetiminde sökülebileceğine. söküm esnasındaortaya çıkabilecek nitelikli yapı elemanlannın şablon olarak kullanılmak üzere saklanmasına restitüsyon ve rekonstrüksiyon projesinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.” belirtilmiştir.

İlgi karar gereğince yapıda can ve mal güvenlik önlemlerinin ilgilisince 15 günlükzaman zarfında alınması ve yapının sökümü için Müdürlüğümüze bağlı KUDEB şefliğinemüracaat edilmesi, aksi takdirde bahse konu geçen süre zarfında İmar Kanununun 39.Maddesinde “Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veyayıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” denilmektedir.

Taşınmaza dair alınan Kurul kararı için lütfen tıklayınız.