Menu

Hızlı Erişim

 1. Başkan'a Yaz
 2. Kütüphaneler
 3. Kütüphane Anlık Doluluk
 4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 5. Sosyal Birimler
 6. Sosyal Tesisler
 7. FABİM
 8. Online Vergi Ödeme
 9. Coğrafi Bilgi Sistemi
 10. Suriçi Kart
 11. Etkinlik Takvimi
 12. Afet Toplanma Alanları
Yan Menüler

İlanlar

-A A+

1160 Ada 125 Parsel Tebliğ Yazısı 08.01.2021

Cerrahpaşa Mahallesi, Çınar Sokak, No:3 - 6306 sayılı kanun kapsamında tespit işlemleri

Tespit raporunun verilen süre içerisinde İdaremize iletilmemesi halinde gerekli olan tespit işlemleri 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (b) bendi uyarınca İdaremiz tarafından yapılacak veya yaptırılacak olup tespit işlerinden kaynaklanacak masraflar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre taşınmaz maliklerinden hisseleri oranında tahsil edilecektir.

Yapı hakkında düzenlenen Tebligatı detaylı incelemek için tıklayınız...