Menu

Hızlı Erişim

 1. Başkan'a Yaz
 2. Kütüphaneler
 3. Kütüphane Anlık Doluluk
 4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 5. Sosyal Birimler
 6. Sosyal Tesisler
 7. FABİM
 8. Borç Ödeme/Sorgulama
 9. Coğrafi Bilgi Sistemi
 10. Suriçi Kart
 11. Etkinlik Takvimi
 12. Afet Toplanma Alanları
-A A+

121 Ada 14 Parsel Kurul Kararı 16.02.2021

Küçük Ayasofya Mahallesi, 121 ada, 14 parselde bulunan yapı hakkında 121 ada, 14 parsel numarasında kayıtlı tescilli taşınmaz kültür varlığının korumagrubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilkekararı kapsamında II.grup olarak düzeltilmesine, sunulan rölövenin uygun olduğuna, kısmen yıkıkdurumdaki ahşap yapının çevresine verdiği tehlike nedeniyle ilgili Müze ve ilgili KUDEB denetimindecan/mal güvenlik tedbirleri alınarak sökülebileceğine karar verildi.”denilmiştir.

İlgi karar gereğince çevre can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapının sökümişlemlerinin ilgilisince 15 günlük zaman zarfında başlatılmak üzere Müdürlüğümüze bağlı KUDEBşefliğine müracaat edilmesi, aksi takdirde bahse konu geçen süre zarfında İmar Kanununun 39.Maddesinde “Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılaraktehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.

Taşınmaza  dair alınan Kurul Kararı için lütfen tıklayınız