Menu

Hızlı Erişim

 1. Başkan'a Yaz
 2. Kütüphaneler
 3. Kütüphane Anlık Doluluk
 4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 5. Sosyal Birimler
 6. Sosyal Tesisler
 7. FABİM
 8. Borç Ödeme/Sorgulama
 9. Coğrafi Bilgi Sistemi
 10. Suriçi Kart
 11. Etkinlik Takvimi
 12. Afet Toplanma Alanları
-A A+

1353 Ada 22 Parsel Kurul Kararı 16.02.2021

Fatih İlçesi, Atikali Mahallesi, 1353 ada 22 parseldeki yapı ile ilgiliolarak “..rölöve projesinin uygun olduğuna, yapının can ve mal güvenliğini tehlikeyeatmayacakşekilde KUDEB denetiminde sökülmesine, söküm esnasında ortaya çıkabileceknitelikli yapı elemanlarının şablon olarak kullanılmak üzere saklanmasına karar verildi” belirtilmiştir.

İlgi karar da belirtilen can ve mal güvenlik önlemleri işlerinin ilgilisince 15 günlükzaman zarfında alınmaması halinde zarfında İmar Kanununun 39.Maddesinde yer alan“Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılaraktehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ileyapı sahibinden tahsil edilir.”denilmektedir.

Taşınmaza dair alınan Kurul kararı için lütfen tıklayınız.