Menu

Hızlı Erişim

 1. Kütüphane Anlık Doluluk
 2. Kütüphaneler
 3. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 4. Nikah İşlemleri
 5. Sosyal Birimler
 6. Sosyal Tesisler
 7. FABİM
 8. Borç Ödeme/Sorgulama
 9. Coğrafi Bilgi Sistemi
 10. Suriçi Kart
 11. Etkinlik Takvimi
 12. Afet Toplanma Alanları
-A A+

1532 Ada 16 Parsel Kurul Kararı 29.03.2021

Fatih İlçesi, Hırka-i Şerif Mahallesi, 1532 ada 16 parseldeki yapı ile ilgili olarak “..parseldeki yapı ve çevresinde can ve mal emniyetine yönelik tedbirlerin mülkiyet sahibi ve belediyesince alınmasına, yapının KUDEB denetiminde sökülebileceğine, söküm esnasında ortaya çıkabilecek nitelikli yapı elemanlarının şablon olarak kullanılmak üzere saklanmasına.. ” ifade edilmiştir.

İlgi karar gereğince yapıda can ve mal güvenlik önlemlerinin ilgilisince 15 günlükzaman zarfında alınması ve yapının sökümü için Müdürlüğümüze bağlı KUDEB şefliğinemüracaat edilmesi, aksi takdirde bahse konu geçen süre zarfında İmar Kanununun 39.maddesinde “Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veyayıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” denilmektedir.

Taşınmaza dair alınan Kurul kararı için lütfen tıklayınız.