Menu

Hızlı Erişim

 1. Başkan'a Yaz
 2. Kütüphaneler
 3. Kütüphane Anlık Doluluk
 4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 5. Sosyal Birimler
 6. Sosyal Tesisler
 7. FABİM
 8. Borç Ödeme/Sorgulama
 9. Coğrafi Bilgi Sistemi
 10. Suriçi Kart
 11. Etkinlik Takvimi
 12. Afet Toplanma Alanları
-A A+

156 Ada 32 Parsel Kurul Kararı 16.02.2021

156 Ada 32 Parseldeki taşınmazın güvenlik önlemine dair;

156 ada, 32 parsel numarasında kayıtlı, 09.01.2020 tarih ve 4475 sayılı kararımızla rölövesi uygun bulunan II.grup tescilli taşınmaz kültür varlığının iletilen statik
rapor, yapının mevcut durumu dikkate alınarak sökümü yapılmasında 2863 sayılı Kanun kapsamında sakınca bulunmadığına, 4 (dört) ay içinde taşınmaza ait restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine, aksi takdirde 2863 sayılı Kanun’un 65. Maddesi kapsamında değerlendirileceğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda projelere ait Kurul kararı alınıncaya kadar ilgili Belediyesi ve mülk sahibince can/mal emniyet tedbirlerinin alınmasına ve aldırılmasına, yapılan işlemler hakkında Kurulumuza bilgi verilmesine karar verildi.” denilmiştir.