Menu

Hızlı Erişim

 1. Kütüphane Anlık Doluluk
 2. Kütüphaneler
 3. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 4. Nikah İşlemleri
 5. Sosyal Birimler
 6. Sosyal Tesisler
 7. FABİM
 8. Borç Ödeme/Sorgulama
 9. Coğrafi Bilgi Sistemi
 10. Suriçi Kart
 11. Etkinlik Takvimi
 12. Afet Toplanma Alanları
-A A+

169 Ada 12 Parsel Kurul Kararı 29.03.2021

Fatih İlçesi, Emin Sinan Mahallesi, Neviye Sokağı, 169 ada 12parseldeki 39 kapı numaralı yapı ile ilgili olarak “ …169 ada 12 parselde yer alan metruk durumdaki taşınmaza ilişkin ilgililerince can ve mal güvenliği açısından gerekli güvenlik önlemlerinin ivedilikle alınmasına karar verildi.” belirtilmiştir.

İlgi karar gereğince yapıda can ve mal güvenlik önlemlerinin ilgilisi tarafından 15 günlük zaman zarfında alınması için Müdürlüğümüze bağlı KUDEB şefliğinemüracaat edilmesi, aksi takdirde bahse konu geçen süre zarfında İmar Kanununun 39.maddesinde “Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veyayıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler Belediye veya Valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” denilmektedir.

 

Taşınmaza dair alınan Kurul kararı için lütfen tıklayınız.