Menu

Hızlı Erişim

 1. Başkan'a Yaz
 2. Kütüphaneler
 3. Kütüphane Anlık Doluluk
 4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 5. Sosyal Birimler
 6. Sosyal Tesisler
 7. FABİM
 8. Borç Ödeme/Sorgulama
 9. Coğrafi Bilgi Sistemi
 10. Suriçi Kart
 11. Etkinlik Takvimi
 12. Afet Toplanma Alanları
-A A+

1841 Ada, 2 Parsel Tebliğ Yazısı 29.01.2021

Dervişali Mahallesi, Kesmekaya Caddesi, No:45 - 6306 sayılı Kanun kapsamında Tespit İşlemleri

Tespit raporunun verilen süre içerisinde İdaremize iletilmemesi halinde gerekli olan tespit işlemleri6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (b) bendi uyarınca İdaremiz tarafından yapılacak veya yaptırılacak olup tespit işlerinden kaynaklanacak masraflar 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre taşınmaz maliklerinden hisseleri oranında tahsil edilecektir.