Menu

Hızlı Erişim

 1. Kütüphane Anlık Doluluk
 2. Kütüphaneler
 3. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 4. Nikah İşlemleri
 5. Sosyal Birimler
 6. Sosyal Tesisler
 7. FABİM
 8. Borç Ödeme/Sorgulama
 9. Coğrafi Bilgi Sistemi
 10. Suriçi Kart
 11. Etkinlik Takvimi
 12. Afet Toplanma Alanları
-A A+

1874 Ada 6 Parsel Kurul Kararı 29.03.2021

Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi, Söğütlü Bakkal Sokağı, 1874 ada 6parselde bulunan yapı hakkında “..rölövesi onaylanan tescilli taşınmazın mevcut durumu dikkate alınarak KUDEB denetiminde sökülebileceğine karar verildi.” ifade edilmiştir.

İlgi karar gereğince söküm işlemlerinin ilgilisince 15 günlük zaman zarfında alınmasıve yapının sökümü için Müdürlüğümüze bağlı KUDEB şefliğine müracaat edilmesi, aksitakdirde bahse konu geçen süre zarfında İmar Kanununun 39.maddesinde “Tebligatı müteakipsüresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadankaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapısahibinden tahsil edilir.” denilmektedir.

Taşınmaza dair alınan Kurul kararı için lütfen tıklayınız.