Menu

Hızlı Erişim

 1. Kütüphane Anlık Doluluk
 2. Kütüphaneler
 3. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 4. Nikah İşlemleri
 5. Sosyal Birimler
 6. Sosyal Tesisler
 7. FABİM
 8. Borç Ödeme/Sorgulama
 9. Coğrafi Bilgi Sistemi
 10. Suriçi Kart
 11. Etkinlik Takvimi
 12. Afet Toplanma Alanları
-A A+

219 Ada 4 Parsel Kurul Kararı 15.03.2021

Fatih İlçesi, Mimar Hayrettin Mahallesi, 219 ada 4 parsel, Musellim Sokağı, 21kapı numaralı tescilli taşınmazınız hakkında “..ilgili belediyesince dijital tarama tekniği kullanılarak yapı belgeleme paftası ve detaylı fotoğraf albümü hazırlandıktan sonra ilgili KUDEB denetiminde zemin kat döşemesine kadar söküm yapılmasında sakınca olmadığına, nitelikli yapı elemanlarının numaralandırılarak koruma altına alınmasına, parsel ve çevresinde can ve mal güvenliği açısından gerekli güvenlik önlemlerinin ilgilisi ve ilgili Belediyesince alınmasına..’’ belirtilmiştir.

İlgi karar yazımız ekinde yer almakta olup, karar gereğince yapıda can ve mal güvenlikönlemlerinin mülkiyet sahipleri Hikmet OĞUZAY ve Mehmet OĞUZAY tarafından 15 günlük zamanzarfında alınması gerekmektedir. Bahse konu güvenlik işlerinin belirtilen süre içerisinde tarafınızcayapılmaması halinde İmar Kanununun 39.Maddesinde yer alan “Tebligatı müteakip süresi içinde yapısahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler Belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.”

 

Taşınmaza dair alınan Kurul kararı için lütfen tıklayınız.