Menu

Hızlı Erişim

 1. Başkan'a Yaz
 2. Kütüphaneler
 3. Kütüphane Anlık Doluluk
 4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 5. Sosyal Birimler
 6. Sosyal Tesisler
 7. FABİM
 8. Borç Ödeme/Sorgulama
 9. Coğrafi Bilgi Sistemi
 10. Suriçi Kart
 11. Etkinlik Takvimi
 12. Afet Toplanma Alanları
-A A+

2390 (eski 1109) Ada, 74 Parsel Kurul Kararı 16.02.2021

İlgi kararda Fatih İlçesi, Kürkçübaşı Mahallesi, 2390 (eski 1109) ada, 74 parselde bulunan yapı hakkında “…2390 ada, 74 parsel sayılı taşınmaza ilişkin iletilen rölöve, hasar analiz ve malzeme analiz paftasının uygun olduğuna, doğa koşullarının neden olduğu yıpranmanın sonucu olarak taşınmazın çatısının ve arka cephesinin tamamen çöktüğü, kat döşemelerinin büyük oranda çöktüğü, ön ve yan cephelerde bulunan ahşap elemanlardakopmalar ve çürümelerin görüldüğü, taşınmazın bu haliyle büyük ölçüde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği tespit edildiğinden yapıya ilişkin iletilen yıkım talebinin uygun olduğuna,.. karar verildi.” denilmiştir.

İlgi karar gereğince çevre can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapınınsöküm-yıkım işlemlerinin ilgilisince 15 günlük zaman zarfında başlatılmak üzereMüdürlüğümüze bağlı KUDEB şefliğine müracaat edilmesi, aksi takdirde bahse konu geçensüre zarfında İmar Kanununun 39.Maddesinde “Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibitarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veyavalilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” denilmektedir.

Taşınmaza dair alınan Kurul kararı için lütfen tıklayınız.