Menu

Hızlı Erişim

 1. Başkan'a Yaz
 2. Kütüphaneler
 3. Kütüphane Anlık Doluluk
 4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 5. Sosyal Birimler
 6. Sosyal Tesisler
 7. FABİM
 8. Borç Ödeme/Sorgulama
 9. Coğrafi Bilgi Sistemi
 10. Suriçi Kart
 11. Etkinlik Takvimi
 12. Afet Toplanma Alanları
-A A+

680 Ada 18 Parsel Kurul Kararı 16.02.2021

Küçük Ayasofya Mahallesi, 680 ada, 18 parselde bulunan yapıhakkında “…680 ada, 18 parsele ilişkin iletilen rölövenin uygun olduğuna; koruma grubunun IIolarak belirlenmesine; iklim koşullarına bağlı olarak deformasyonların oluştuğu ve taşıyıcıelemanların yük taşıma kapasitesini kaybettiği yapının yıkımının uygun olduğuna; taşınmazın yenidenihyasına yönelik restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine; yapının yıkımısırasında gerekli tüm can ve mal güvenliği tedbirlerinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma YüksekKurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararının IIb maddesine göre ilgilisi ve Belediyesi tarafından alınmasına karar verildi.” denilmiştir.

İlgi karar gereğince çevre can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapının söküm-yıkım işlemlerinin ilgilisince 15 günlük zaman zarfında başlatılmak üzere Müdürlüğümüze bağlıKUDEB şefliğine müracaat edilmesi, aksi takdirde bahse konu geçen süre zarfında İmar Kanununun39.Maddesinde “Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veyayıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” denilmektedir.

Taşınmaza dair alınan Kurul kararı için lütfen tıklayınız.