Menu

Hızlı Erişim

 1. Kütüphane Anlık Doluluk
 2. Kütüphaneler
 3. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 4. Nikah İşlemleri
 5. Sosyal Birimler
 6. Sosyal Tesisler
 7. FABİM
 8. Borç Ödeme/Sorgulama
 9. Coğrafi Bilgi Sistemi
 10. Suriçi Kart
 11. Etkinlik Takvimi
 12. Afet Toplanma Alanları
-A A+

838 Ada 24 Parsel Kurul Kararı 05.04.2021

Güvenlik Önlemine Dair

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray(Yalı) Mahallesi, 838 ada, 24 parsel sayılıtaşınmaza ilişkin koruma grubunun II olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat VarlıklarınıKoruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün 660 sayılı ilke kararı kapsamında rölöveprojesinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, projenin iletilip onaylanmasına kadar geçensüre içerisinde söz konusu ilke kararının IIB maddesine göre can ve mal güvenliğine yönelikönlemlerin ilgililerince ve ilgili belediyesince alınmasına karar verildi.” denilmektedir.

 

Taşınmaza dair alınan Kurul kararı için lütfen tıklayınız.