Menu

Hızlı Erişim

 1. Başkan'a Yaz
 2. Kütüphaneler
 3. Kütüphane Anlık Doluluk
 4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 5. Sosyal Birimler
 6. Sosyal Tesisler
 7. FABİM
 8. Borç Ödeme/Sorgulama
 9. Coğrafi Bilgi Sistemi
 10. Suriçi Kart
 11. Etkinlik Takvimi
 12. Afet Toplanma Alanları
-A A+

839 Ada 41 Parsel Kurul Kararı 16.02.2021

ervişali Mahallesi, : 1839 ada 41 parseldeki yapı ile ilgili olarak “..tescilli taşınmaz yapı grubunun II olarak belirlenmesine, rölöve projesinin uygun olduğuna, yapı ve çevresinde can ve mal güvenliğine dair tedbirlerin mülkiyet sahibi ve Belediyesince alınmasına, yapının KUDEB denetiminde sökülebileceğine , söküm esnasında ortaya çıkabilecek nitelikli yapı elemanlarının şablon olarak kullanılmak üzere saklanmasına, restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi” belirtilmiştir

İlgi karar gereğince yapıda can ve mal güvenlik önlemlerinin ilgilisince 15 günlük  zaman  zarfında  alınması  ve  yapının  sökümü  için  Müdürlüğümüze  bağlı  KUDEB  şefliğine müracaat  edilmesi,  aksi  takdirde  bahse  konu  geçen  süre  zarfında  İmar  Kanununun  39. Maddesinde    “Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya  yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.”  Denilmektedir.

Taşınmaza dair alınan Kurul kararı için lütfen tıklayınız.