Menu

Hızlı Erişim

 1. Başkan'a Yaz
 2. Kütüphaneler
 3. Kütüphane Anlık Doluluk
 4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 5. Sosyal Birimler
 6. Sosyal Tesisler
 7. FABİM
 8. Online Vergi Ödeme
 9. Coğrafi Bilgi Sistemi
 10. Suriçi Kart
 11. Etkinlik Takvimi
 12. Afet Toplanma Alanları
-A A+

Medrese Davutpaşa Birimi


Medrese Davutpaşa, 14 adet normal oda ve bir adet Baş Oda’dan oluşmaktadır. Medresenin bir bölümü lisansüstü öğrenciler için çalışma mekânı, diğer bölümü ise genç, çocuk ve kadınlar için butik atölyeler olarak hizmet vermek üzere ayrılmıştır.

Akademisyenler ve akademisyen adayları için ayrıcalıklı bir mekân sağlamak, Fatih Belediyesi’ni ilmi çalışmaların merkezi olarak kurgulamak amacıyla hizmete açılan Medrese Davutpaşa ile çalışma alanı bulmakta zorlanan lisansüstü ve doktora öğrencileri için bir çalışma alanı oluşturulmuştur. Alanında uzman hocaların öğrencilerle buluşacağı Medrese Davutpaşa’nın, akademik çalışmaların yanı sıra söyleşi, kısa eğitim ve atölyelerle bir cazibe merkezi olması planlanmaktadır.

İŞLEYİŞ

•  Medrese Davutpaşa; öğrencileri Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor olmak şartıyla kabul eder.

•  Odalar kabul edilen öğrencilere 4 aylık süreçle tahsis edilir.

• Öğrencilerden istenecek not ortalamasına akademik danışma kurulu karar verir.

•  Her odada aynı anda üç öğrenci çalışabilir.

•  Öğrenci, kendisine verilen süre içinde haftanın ona verilen 3 günü odayı kullanabilir.

•  Bir ayda mazeretsiz 4 gün devamsızlık yapan öğrencinin oda kullanım hakkı iptal edilir. Hak yedek öğrenciye geçer.

•  5 hücrede 8.00-15.00 ve 16.00-23.00 olmak üzere günde iki vardiya, haftada iki grup, toplam 60 kişi dört aylık tahsisten faydalanır.

Not: Başvuru sürecinde sadece yüksek lisans ve doktora ibareleri kullanıldığı takdirde post doktora yapanlar yahut bağımsız akademisyenler medreseden faydalanamaz. Lisansüstü ifadesini kullandığımızda kitle spektrumu genişlemiş olur.

BAŞVURU SÜRECİ

Mecrada, bölgedeki üniversitelerin içinde, sosyal medyada duyurular yapılır.

Fatih Belediyesi web sitesi üzerinden başvuru linki açılır.

Bu başvuru linkine öğrenciler;

•  Niyet mektubu

•  Öğrenci belgesi

•  Bir adet tavsiye mektubu yüklemek zorundadır.

KABUL SÜRECİ

Başvuru süreci tamamlandığında Akademik Danışma Kurulu öğrenciler arasından seçim yaparak, hangi odaların hangi öğrencilere tahsis edileceğine karar verir. Öğrencilere mail yoluyla sonuç tebliğ edilir. Ayrıca üç yedek öğrenci belirlenir.

BAŞ ODA’NIN KULLANIMI

Baş Oda’da herkese açık dersler, söyleşi ve mini konferanslar gerçekleştirilir. Burada bahçede yapılacak atölyeler için bir ön eğitim mekânı tasarlanabilir. Medresede çalışan öğrenciler burada çalışma konularıyla ilgili dersler yapabilir. Burada yapılacak olan dersler, okuma grupları ve seminerler koordinatör tarafından organize edilir. Öğrencilerin fotokopi ve internet gibi ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanır.

ATÖLYE ALANLARI

• Bu alanda çocuk, genç ve kadınlara yönelik butik atölyeler düzenlenir.

•  Her odada bir eğitmen ve en fazla 4 öğrenci yer alır.

•  Başvurular web sitesi üzerinden, doğrudan mekândan ve telefon üzerinden gerçekleştirilir, herhangi bir şart aranmaz.

• Atölyeler ücretsizdir.

• Atölyeler kendi yapılarına göre 3 günlük, 1 haftalık gibi program periyotlarında gerçekleştirilebilir.

•  Örnek atölyeler: Suluboya Atölyesi, Nakış Pano Atölyesi, Deri Atölyesi, Karakter Tasarım Atölyesi, Seramik Atölyesi, Müphem Atölyesi, Makrame Atölyesi, Çocuk Dikiş Atölyesi vs.

•  Burası ayrıca atölye düzenlemek isteyen sanatçı ve öğreticilere de açılabilir.