Menu

Hızlı Erişim

 1. Başkan'a Yaz
 2. Kütüphaneler
 3. Kütüphane Anlık Doluluk
 4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 5. Sosyal Birimler
 6. Sosyal Tesisler
 7. FABİM
 8. Online Vergi Ödeme
 9. Vergi Barışı İşlemleri
 10. Coğrafi Bilgi Sistemi
 11. Suriçi Kart
 12. Etkinlik Takvimi

Nalan ERKAN

Teftiş Kurulu Müdürü

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra, Bahçelievler Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde çalıştı.

Ekim 2019 itibariyle Fatih Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır. 


 

Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Başkan’ın soruşturma emri sonrası Kurul Müdürü’nün görevlendirme teklif onayı üzerine Başkan adına; Fatih Belediye Başkanlığı’nın yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimlerin her türlü faaliyet, iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmektedir. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre soruşturma izni vermeye yetkili merci tarafından yapılan görevlendirmelere istinaden inceleme ve ön inceleme yapmaktadır.

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ